Privileged Activities

กิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สำหรับท่านเจ้าของรถ “อีซูซุมิว-เอ็กซ์”
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจกับ ของที่ระลึกพิเศษสำหรับท่านเจ้าของรถ “อีซูซุมิว-เอ็กซ์” อีซูซุรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจกับ ISUZU MU-X BOX SET ของที่ระลึกพิเศษที่ตั้งใจทำขึ้นเพื่อต้อนรับการเข้าสู่การเป็น สมาชิก “อีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ” สำหรับท่านเจ้าของรถ “อีซูซุมิว-เอ็กซ์ ใน 3 รางวัล 3 สาขา รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบรรจุภัณฑ์ ระบบ Digital Print จาก การประกวดสิ่งพิมพ์ของสมาคมการพิมพ์แห่งประเทศไทย 2557 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Multi-piece Productions จากการประกวดสิ่งพิมพ์นานาชาติ PIXI Awards 2014 ของ Fuji Xerox (ทั้ง 13 ประเทศทั่ว Asia Pacific) รางวัล The Best of Digital Print Process และรางวัลรองชนะเลิศประเภทบรรจุภัณฑ์ ระบบ Digital Print จากการประกวดสิ่งพิมพ์นานาชาติ Asia Print Awards 2014