Privileged Offers

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

เอกสิทธิ์พิเศษ
บัตรกำนัลห้องรับรองพิเศษระหว่างประเทศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิของสายการบินไทย

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LOUNGE VOUCHER AT SUVARNABHUMI AIRPORT

บัตรกำนัลห้องรับรองพิเศษระหว่างประเทศ (Royal Silk Lounge Voucher-International)

เป็นบัตรกำนัลที่ใช้รับบริการห้องรับรองพิเศษระหว่างประเทศ ของสายการบินไทย บริเวณ Concourse C และ E ณ สนามบินสุวรรณภูมิ รางวัลละ 1 ใบ มูลค่า 1,350 บาท

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  1. Voucher 1 ใบ ใช้ได้สำหรับ 1 ท่าน โดยมีวันหมดอายุวันที่ 30 เมษายน 2562
  2. สามารถใช้ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ Concourse C และ Concourse E
  3. แสดงบัตรที่นั่งเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศของสายการบินไทย หรือสายการบินไทยสมายล์ พร้อมกับยื่น Lounge Voucher ทุกครั้งที่ใช้บริการ
  4. สิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุมถึงบริการเสริมอื่นๆ อาทิ บริการอาบน้ำ บริการนวด หรือบริการสปา
  5. ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการ
  6. สงวนสิทธิ์ในการใช้บริการไม่เกิน 2.5 ชั่วโมง ต่อคูปอง หากเกินกว่านี้ต้องเสียค่าใช้บริการเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯกำหนด
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการห้องรับรองพิเศษนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ

– สมาชิก อีซูซุมิวเอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ 1 ท่าน สามารถเลือกรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ 1 รายการ ต่อเดือนเท่านั้น
– สมัครรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 หรือจนกว่าจะมีผู้รับเอกสิทธิ์จนครบจำนวน
– เอกสิทธิ์พิเศษนี้มีจำนวนจำกัด โดยระบบจะทำการคัดเลือกตามลำดับก่อนหลังในการสมัครเอกสิทธิ์พิเศษ