Privileged Offers

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เอกสิทธิ์พิเศษ
รายการ: บัตรกำนัลภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ

FUJI JAPANESE RESTAURANT GIFT VOUCHERS

บัตรกำนัลภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ มูลค่า 1,000บาท

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
1. บัตรกำนัลนี้มีวันหมดอายุในวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยสามารถใช้บัตรกำนัลได้ที่ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิทุกสาขาทั่วประเทศ
2. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเพิ่มเติมจากด้านหลังบัตร

หมายเหตุ
– สมาชิก อีซูซุมิวเอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ 1 ท่าน สามารถเลือกรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ 1 รายการ ต่อเดือนเท่านั้น
– สมัครรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 หรือจนกว่าจะมีผู้รับเอกสิทธิ์จนครบจำนวน
– เอกสิทธิ์พิเศษนี้มีจำนวนจำกัด โดยระบบจะทำการคัดเลือกตามลำดับก่อนหลังในการสมัครเอกสิทธิ์พิเศษ