Privileged Offers

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

เอกสิทธิ์พิเศษ
รายการ: บัตรกำนัลห้องรับรองพิเศษระหว่างประเทศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิของสายการบินไทย

บัตรกำนัลห้องรับรองพิเศษระหว่างประเทศ (Royal Silk Lounge Voucher-International)

เป็นบัตรกำนัลที่ใช้รับบริการห้องรับรองพิเศษระหว่างประเทศ ของสายการบินไทย บริเวณ Concourse C และ E ณ สนามบินสุวรรณภูมิ รางวัลละ 1 ใบ มูลค่า 1,350 บาท

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

1. Voucher 1 ใบ ใช้ได้สำหรับ 1 ท่าน โดยมีวันหมดอายุวันที่ 15 กันยายน 2560

2. สามารถใช้ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ Concourse C และ Concourse E

3. แสดงบัตรที่นั่งเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศของสายการบินไทย หรือสายการบินไทยสมายล์ พร้อมกับยื่น Lounge Voucher ทุกครั้งที่ใช้บริการ

4. สิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุมถึงบริการเสริมอื่นๆ อาทิ บริการอาบน้ำ บริการนวด หรือบริการสปา

5. ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการ

6. สงวนสิทธิ์ในการใช้บริการไม่เกิน 2.5 ชั่วโมง ต่อคูปอง หากเกินกว่านี้ต้องเสียค่าใช้บริการเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯกำหนด

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการห้องรับรองพิเศษนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

– สมาชิก อีซูซุมิวเอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ 1 ท่าน สามารถเลือกรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ 1 รายการ ต่อเดือนเท่านั้น

– สมัครรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 หรือจนกว่าจะมีผู้รับเอกสิทธิ์จนครบจำนวน

– เอกสิทธิ์พิเศษนี้มีจำนวนจำกัด โดยระบบจะทำการคัดเลือกตามลำดับก่อนหลังในการสมัครเอกสิทธิ์พิเศษ