Privileged Offers

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

เอกสิทธิ์พิเศษ
รายการ: บัตรสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพ

บัตรสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ชั้น 6 รางวัลละ 4 ใบ มูลค่ารวม 1,600 บาท

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

1. บัตรกำนัลนี้มีวันหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

2. โปรดแสดงบัตรสวนน้ำนี้แก่พนักงานที่เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตรก่อนเข้าใช้บริการสวนน้ำ

3. บัตรสวนน้ำนี้สามารถใช้สิทธิ์เข้าสวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ ได้ฟรี 1 ครั้ง / 1 ท่าน

4. บัตรสวนน้ำนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

5. บัตรสวนน้ำนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลด และกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆได้

6. บัตรสวนน้ำนี้สามารถใช้ได้ที่สวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา เท่านั้น

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

– สมาชิก อีซูซุมิวเอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ 1 ท่าน สามารถเลือกรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ 1 รายการ ต่อเดือนเท่านั้น

– สมัครรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ตั้งแต่วันที่16 เมษายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 หรือจนกว่าจะมีผู้รับเอกสิทธิ์จนครบจำนวน

– เอกสิทธิ์พิเศษนี้มีจำนวนจำกัด โดยระบบจะทำการคัดเลือกตามลำดับก่อนหลังในการสมัครเอกสิทธิ์พิเศษ