Privileged Offers

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เอกสิทธิ์พิเศษ
รายการ: บัตรเข้าชมงาน Thailand International Motor Expo 2018

ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บัตรเข้าชมงาน Thailand International Motor Expo 2018 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี รางวัลละ 2 ใบ มูลค่า 200 บาท

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

1. บัตรนี้ใช้เข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 – 10 ธันวาคม 2561 ช่วงเวลาในการเข้าชม วันธรรมดา เวลา 12.00 – 22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 11.00 – 22.00 น. ปิดแลกบัตร เวลา 21.00 น.
2. โปรดนำบัตรนี้มาแสดงเพื่อขอแลกรับบัตรชมงานฟรีที่บริเวณอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
3. บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้
4. บัตร 1 ใบ สามารถเข้าชมงานได้ 1 ท่าน

หมายเหตุ

– สมาชิก อีซูซุมิวเอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ 1 ท่าน สามารถเลือกรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ 1 รายการ ต่อเดือนเท่านั้น

– สมัครรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 หรือจนกว่าจะมีผู้รับเอกสิทธิ์จนครบจำนวน

– เอกสิทธิ์พิเศษนี้มีจำนวนจำกัด โดยระบบจะทำการคัดเลือกตามลำดับก่อนหลังในการสมัครเอกสิทธิ์พิเศษ