Privileged Offers

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

เอกสิทธิ์พิเศษ
รายการ: บัตรเงินสดสตาร์บัคส์ STARBUCKS CARD

อิ่มอร่อยไปกับเบเกอรี่และเครื่องดื่มที่สตาร์บัคส์ (Starbucks) ทุกสาขาทั่วประเทศ มูลค่า 200 บาท
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
1. บัตรเงินสดนี้ไม่มีวันหมดอายุ โดยสามารถใช้บัตรได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ (Starbucks) ทุกสาขาในประเทศไทย
2. บัตรเงินสดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
3. กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บัตรเพิ่มเติมจากด้านหลังบัตร
หมายเหตุ
– สมาชิก อีซูซุมิวเอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ 1 ท่าน สามารถเลือกรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ 1 รายการ ต่อเดือนเท่านั้น
– สมัครรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีผู้รับเอกสิทธิ์จนครบจำนวน
– เอกสิทธิ์พิเศษนี้มีจำนวนจำกัด โดยระบบจะทำการคัดเลือกตามลำดับก่อนหลังในการสมัครเอกสิทธิ์พิเศษ