Privileged Offers

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

เอกสิทธิ์พิเศษ
รายการ: “ปลอกกุญแจหนังแท้ ISUZU” อีซูซุมอบของขวัญพิเศษสำหรับสมาชิก อีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ในช่วงเทศกาลปีใหม่

หมายเหตุ

– สมาชิก อีซูซุมิวเอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ 1 ท่าน สามารถรับเอกสิทธิ์พิเศษนี้ได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น
– สมัครรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 หรือจนกว่าจะมีผู้รับเอกสิทธิ์จนครบจำนวน
– เอกสิทธิ์พิเศษนี้มีจำนวนจำกัด โดยระบบจะทำการคัดเลือกตามลำดับก่อนหลังในการสมัครเอกสิทธิ์พิเศษ