อาหารเพื่อสุขภาพ

อาหาร คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการและเมื่อเข้าสู่ร่างกายด้วยการกิน ดื่มหรือฉีด แล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และทำให้กระบวนการต่างๆในร่างกายดำเนินได้อย่างปกติ โดยสารอาหารที่เข้าสู่ร่างกายนั้นจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโต มีพละกำลัง มีความต้านทานโรค

First Vector Graphic

Smart Health

คุณเต้ นันทศัย พิศลยบุตร

App
อาหารเพื่อสุขภาพ

        อาหาร คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการและเมื่อเข้าสู่ร่างกายด้วยการกิน ดื่มหรือฉีด แล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และทำให้กระบวนการต่างๆ ในร่างกายดำเนินได้อย่างปกติ โดยสารอาหารที่เข้าสู่ร่างกายนั้นจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโต มีพละกำลัง มีความต้านทานโรค

        ซึ่งในปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมทำให้เรามีความเร่งรีบมากขึ้น ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจในเรื่องอาหารการกิน ความพอดีและความสมดุล รวมทั้งค่านิยมในการรับประทานอาหารแบบสะดวกและรวดเร็ว จนทำให้ลืมนึกถึงคุณค่าของสารอาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน

หลักการง่ายๆ ในการเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพ
        - ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามินและเกลือแร่
        - รับประทานอาหารให้หลากหลาย ไม่ควรทานอาหารซ้ำๆ ทุกวันเพราะจะได้รับสารอาหารเดิมๆ และไม่ครบถ้วน
        - รับประทานอาหารที่ให้พลังงานสมดุลกับพลังงานที่ร่างกายใช้ไป

ดังนั้นเราจึงควรศึกษาในเรื่องของระบบพลังงานและโภชนาการในเบื้องต้นด้วย เช่น

        - โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 Kcal
        - คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม = 4 Kcal
        - ไขมัน 1 กรัม = 7 Kcal
        - ลดอาหารที่มีน้ำตาล
        - ลดอาหารเค็ม
        - ลดอาหารที่มีไขมันและหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว Trans fatty acid เช่น เนยเทียม เนยขาว ครีมเทียม เป็นต้น
        - ให้ใช้น้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนลา น้ำมันมะพร้าว ในการปรุงอาหารและจำกัดปริมาณในการใช้
        - ให้รับประทานผักผลไม้ ธัญพืช เพิ่มมากขึ้น
        - รับประทานไก่ (ลอกหนัง) ปลา ถั่ว ให้มากกว่าเนื้อแดงเพราะมีปริมาณไขมันที่น้อยกว่า
        - อ่านฉลากก่อนซื้อหรือรับประทานอาหารทุกครั้งเพื่อเลือกอาหารที่มีคุณภาพ
        - งดและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 

        องค์การอนามัยโลกได้นิยามเรื่องอาหารสุขภาพว่า การรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพร่วมกับการไม่ออกกำลังกายเป็นบ่อเกิดของโรคเรื้อรัง ดั้งนั้นก่อนจะรับประทานอะไรควรคิดและวิเคราะห์สักนิดเพื่อประโยชน์ของตัวเราและ

        เพื่อสุขภาพของตัวเรานะครับผม ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับ