Care for Your Car อาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

เที่ยวไทย ปลอดภัยจากโควิด

 

        ไวรัสโควิด-19 เริ่มเข้ามาระบาดในประเทศไทยอย่างจริงจังช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พอถึงเดือนมีนาคมภาครัฐจึงมีมาตรการควบคุมการเดินทางไปในที่ต่างๆ เข้มข้นมากขึ้น จนถึงขั้นที่มีการประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลาวิกาล และหากมีการเดินทางข้ามเขตระหว่างจังหวัด ก็จะต้องถูกกักตัวที่ปลายทางเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจากมาตรการเข้มงวดต่างๆ ที่ภาครัฐกำหนดออกมานั้น ทำให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถูกควบคุมได้เป็นอย่างดี และเมื่อควบคุมการแพร่เชื้อภายในประเทศได้แล้ว มาตรการต่างๆ เหล่านั้นจึงได้รับการผ่อนคลายลง อีกทั้งภาครัฐยังส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อเป็นการพยุงเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง

 

          การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศโดยคนไทยกันเองนั้น สามารถเดินทางได้ใกล้เคียงกับสภาวะปรกติก่อนการระบาดของไวรัสโควิด-19 คือสามารถเดินทางได้ทั้งเครื่องบิน, รถไฟ, รถโดยสารประจำทาง และรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งหากยึดเอาความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งยังไม่มีวัคซีนมาป้องกันได้เป็นที่ตั้ง การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวถือได้ว่าปลอดภัยมากที่สุด เพราะทั้งเครื่องบิน, รถโดยสารประจำทาง และ รถไฟ เป็นการเดินทางที่ต้องร่วมไปกับผู้อื่นอย่างใกล้ชิด ยิ่งหากเป็นรถไฟ และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ รวมถึงเครื่องบิน ทั้งหมดล้วนเป็นระบบปรับอากาศรวมแบบสถานที่ปิด ซึ่งหากมีผู้หนึ่งผู้ใดมีเชื้อไวรัสอยู่ในตัว ทุกคนที่อยู่ร่วมกันในระบบปรับอากาศเดียวกัน ก็มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อไปได้เท่าเทียมกัน

 

          เมื่อจะเดินทางท่องเที่ยวให้ห่างไกลจากไวรัสโควิด-19 เราจึงควรเลือกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นอันดับแรก และหากจะให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ก็ควรนำรถไปฆ่าเชื้อโรคด้วยการพ่นหรือฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งปัจจุบันมีให้บริการมากมายหลายแห่ง ซึ่งค่าบริการอยู่ในระดับหลักร้อยต้นๆ เท่านั้น และบางแห่งให้บริการฟรีอีกด้วย จากนั้นก็ต้องเตรียมอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการเดินทางในช่วงเวลาอย่างนี้ อันประกอบไปด้วยหน้ากากอนามัย ซึ่งจะเป็นแบบผ้าหรือแบบที่ใช้กันในทางการแพทย์ก็ได้ และทุกครั้งที่ต้องลงจากรถไปด้วยเหตุผลใดก็ตามที ต้องสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา หรือหากมีแผ่นพลาสติคใสปิดกั้นใบหน้าที่เรียกกันว่าเฟซชิลด์ ก็ใช้สวมทับหลังจากที่สวมหน้ากากอนามัยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิท-19 ได้มากยิ่งขึ้น และแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้ลงจากรถ เช่นในกรณีที่เจ้าหน้าที่เรียกตรวจ หรือในกรณีที่ต้องเปิดหน้าต่างเพื่อชำระเงินค่าผ่านทาง ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนที่จะเปิดหน้าต่างทุกครั้ง และถ้าเป็นไปได้เมื่อต้องรับเงินทอนหรือรับบัตรค่าผ่านทางจากเจ้าหน้าที่ ก็ควรสวมถุงมือทุกครั้งเพราะเชื้อไวรัสอาจจะติดมากับเงินทอนหรือบัตรใบเสร็จผ่านทางได้ ถ้าจะให้ปลอดภัยจากสาเหตุดังกล่าว การใช้บัตรผ่านทางอิเลคทรอนิคส์หรือ อีซี่พาส ก็จะช่วยลดการสัมผัสกับสิ่งของที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปได้มาก

          ทั้งนี้เมื่อต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องสัมผัสกับใบเสร็จและเงินทอน ก็ให้ยึดการปฏิบัติแนวทางเดียวกันกับกรณีจ่ายค่าผ่านทางพิเศษ สิ่งของที่ต้องเตรียมติดตัวเอาไว้ สำหรับการเดินทางในช่วงที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่สามารถทำป้องกันได้เต็มที่ เช่น เจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ชนิดเข้มข้น สำหรับฆ่าเชื้อเมื่อมีความจำเป็นต้องสัมผัสสิ่งของต่างๆ และเมื่อไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักหรือร้านอาหาร ให้ทำการลงทะเบียนด้วยการเช็คอินกับแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ หรือลงทะเบียนด้วยการเขียนลงในสมุดทะเบียน กรณีนี้จะมีประโยชน์มากหากภายหลังพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานที่และเวลาเดียวกับที่เราไปใช้บริการ เจ้าหน้าที่จะได้ตามตัวเรามาเพื่อตรวจสอบได้ทันท่วงที

          หากพบว่าสถานที่ซึ่งเราไปไม่ว่าจะเป็นที่พัก, ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวก็ดี มีคนจำนวนมากและไม่รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ให้หลีกเลี่ยงหรือรอจนกว่าจำนวนคนจะลดน้อยลง และมีระยะห่างระหว่างบุคคลพอที่จะอยู่ในระยะปลอดภัย จึงค่อยลงจากรถไปใช้บริการ หรือหากเป็นไปได้ก็เปลี่ยนไปใช้บริการยังสถานที่แห่งอื่น สำหรับกรณีที่มีการซื้อของและจำเป็นต้องสัมผัสกับบรรจุภัณฑ์ ให้สวมทุกมือและฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ไปยังบริเวณที่จะต้องสัมผัสบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันไวรัสที่อาจจะเกาะติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์นั้นๆ จงหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของต่างๆ โดยไม่จำเป็น เช่นเมื่อจะซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ให้หยิบสิ่งของที่ต้องการซื้อเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการรับเชื้อไวรัสโดยไม่เจตนา

          เมื่อลงจากรถไปทำธุระอื่นใดหรือกลับจากเที่ยวมาขึ้นรถ ให้ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดพ่นที่พื้นรองเท้าก่อนขึ้นรถทุกครั้ง เพราะพื้นรองเท้าของเราอาจจะไปสัมผัสสารคัดหลั่งที่อยู่ตามพื้นขึ้นมาได้ หากมีโอกาสเมื่อจอดรถพักค้างคืนหรือกลับมาถึงบ้าน ให้นำเอาผ้ายางปูพื้นรถออกมาทำความสะอาดให้เรียบร้อย ทั้งนี้พึงจำไว้เสมอว่าไวรัสโควิด-19 ชอบอาศัยอยู่กับพื้นที่หรือสิ่งของที่ชื้นแฉะ มากกว่าสิ่งของที่แห้งและรับความร้อนมากๆ โดยตรง จึงต้องหลีกเลี่ยงการทำให้ห้องโดยสารของรถยนต์เปียกหรือชื้น เช่นเมื่อเดินย่ำมาบนพื้นที่เปียกแฉะ หรือกางร่มเดินฝ่าสายฝนมาถึงรถ ก็ให้สะบัดน้ำที่ติดกับร่มออกไปให้มากที่สุดก่อนจะเก็บในรถ หรือเอาร่วมเก็บไว้ในถุงพลาสติกให้เรียบร้อย น้ำฝนที่ติดมากับร่มจะได้ไม่หยดลงไปสร้างความเปียกชื้นที่พื้นรถ เช่นเดียวกันกับรองเท้าก็ควรเขย่าเท้าสะบัดน้ำออกไปให้มากที่สุด แล้วใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดที่พื้นรองเท้าด้วย

        สิ่งที่บอกมาทั้งหมดอาจจะดูว่าเป็นเรื่องยุ่งยากและมากเรื่อง แต่หากยังไม่มีวัคซีนที่ป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด การป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดก็จะช่วยให้เราและคนรอบตัวเราปลอดภัยจากเชื้อไวรัสร้ายนี้ไปได้ ตามที่มีการพูดกันว่า “ไม่ประมาท แต่การ์ดอย่าตก ไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนัก” แล้วเราจะปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกันครับ