VDO ประมวลภาพกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ISUZU MU-X THE EXCLUSIVE Trip “Uncharted Journey through the Hills” คาราวานเส้นทางกรุงเทพฯ - นครนายก - ปราจีนบุรี พร้อมบทสัมภาษณ์ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

ความประทับใจจากครอบครัว ISUZU MU-X THE EXCLUSIVE