what's new

อีซูซุร่วมกับภาครัฐยืนยัน
“รถอีซูซุทุกรุ่น... มั่นใจพร้อมใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10”

 

        คุณนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมกิจการกลุ่มอีซูซุที่ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด หลังจากที่ภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยกำหนดให้น้ำมัน B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานมาตรฐานใหม่ของประเทศไทย โดยเผยว่า “กระทรวงพลังงานมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในภาคการขนส่งให้มากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนทางพลังงาน ลดการนำเข้าน้ำมันดิบ ลดฝุ่น และที่สำคัญคือช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีเป้าหมายในการสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันทั้งระบบของประเทศกระทรวงได้กำหนดเป้าหมายการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้ได้ประมาณ 7.0 ล้านลิตรต่อวันซึ่งจะสามารถดูดซับน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดในประเทศโดยรถยนต์อีซูซุที่สามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 ได้ทุกรุ่นนั้นก็จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับประเทศเป็นการสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันทั้งระบบ เพิ่มปริมาณการใช้สร้างเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมัน และช่วยลดมลพิษ ลดฝุ่นเนื่องจากการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในสัดส่วนที่สูงขึ้น” กลุ่มตรีเพชร โดย มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลและพลังงานทดแทนไบโอดีเซลอีซูซุมีความตั้งใจสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของภาครัฐเสมอมา ณ ปัจจุบันรถทุกคันที่ผลิตจากโรงงานอีซูซุ ทั้งรถปิกอัพรถอเนกประสงค์ และรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่สามารถรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซลได้ถึง B20 ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงไม่เป็นปัญหาสำหรับรถยนต์อีซูซุทุกรุ่นที่จะรองรับน้ำมันไบโอดีเซล B10 ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานเช่นกัน”

 

 

 

        คุณมนัส พุทธรัตน์ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มกล่าวขอบคุณกระทรวงพลังงาน ที่ได้ผลักดันนโยบายให้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดพื้นฐานของประเทศว่า “ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมีปัญหาเรื่องผลผลิตปาล์มล้นตลาด และราคาตกต่ำ เดือดร้อนอย่างหนัก ซึ่งในเวลานั้น อีซูซุได้ประกาศว่าพร้อมที่จะพัฒนารถยนต์ให้รองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซลได้ถึง B20 ทำให้ราคาปาล์มเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งทางเรารู้สึกยินดีและขอบคุณทั้งกระทรวงพลังงานและอีซูซุเป็นอย่างมากที่ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงใจและเกษตรกรก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกครั้ง”

 

 

        อีซูซุเชื่อว่านโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับประเทศไทยอีซูซุภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์และภาคการเกษตรของประเทศไทย สามารถเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืนดังปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ว่า “ผู้ใช้ สุขใจเพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา”