FAQ

คำถามที่พบบ่อย

เอกสิทธิ์พิเศษนี้จัดทำเพื่อใคร

เอกสิทธิ์พิเศษนี้มอบให้กับท่านสมาชิก “อีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ” โดยรวมทั้งลูกค้าที่ใช้รถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ และอีซูซุมิว-เซเว่น

เงื่อนไขในการใช้เอกสิทธิ์พิเศษนี้มีอะไรบ้าง

 1. ผู้ที่สามารถเข้าร่วมรับเอกสิทธิ์พิเศษต้องเป็นสมาชิกของอีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ เท่านั้น
 2. สมาชิกอีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ 1 ท่าน สามารถมีบัญชีผู้ใช้ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น โดยต้องยอมรับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการเอกสิทธิ์พิเศษ
 3. เอกสิทธิ์พิเศษในแต่ละเดือนมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่สมัครรับเอกสิทธิ์ในระบบตามลำดับก่อน-หลัง
 4. ในกรณีที่มีค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับการใช้เอกสิทธิ์พิเศษทุกประเภท สมาชิกอีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละรายการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จะไม่รับเป็นตัวแทน หรือผู้รับรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับบุคคลใดทั้งสิ้น
 5. สมาชิกอีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับไม่สามารถทำการซื้อขาย ประมูล แลกเปลี่ยนรางวัล หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ต่อการจัดส่งหรือการสูญหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสิทธิ์พิเศษ อันเนื่องมาจากการใช้บริการทางไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 7. พนักงานของ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด/ บริษัทในกลุ่มอีซูซุ / ผู้จำหน่ายอีซูซุ ไม่มีสิทธิร่วมรายการ
 8. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเอกสิทธิ์พิเศษได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการสมัครเพื่อเปิดบัญชีใน “อีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ” เว็บไซต์เพื่อรับเอกสิทธิ์พิเศษต่างๆ

 1. สมาชิก “อีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ” ทุกท่าน จะต้องทำการสมัครเพื่อเปิด Account ในการเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป โดยจะต้องทำการกรอกหมายเลขจากบัตรสมาชิก
  อีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ และอีซูซุมิว-เซเว่น วี.ไอ.พี. คลับ หรือหมายเลข VIN จากสมุดรับประกันรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ และอีซูซุมิว-เซเว่น พร้อมกับกรอกหมายเลข
  บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือ หมายเลขจดทะเบียนการค้า
 2. ระบบจะทำการประมวลเพื่อตรวจสอบหมายเลข VIN จากสมุดรับประกันรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ และอีซูซุมิว-เซเว่น หรือ หมายเลขจากบัตรสมาชิก อีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ
  และอีซูซุมิว-เซเว่น วี.ไอ.พี. คลับ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือ หมายเลขจดทะเบียนการค้าที่ถูกต้อง และจะทำการส่ง
  รหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านตามรายละเอียดการจอง และซื้อรถที่แจ้งที่ปรึกษาการขาย เพื่อทำการกรอกรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP)
  เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง
 3. หลังจากยืนยันตัวตนผ่านรหัสผ่านครั้งเดียวแล้ว ระบบจะให้ทำการตั้งชื่อบัญชีการใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ทำการเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป

การตั้งชื่อบัญชีการใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) มีเงื่อนไขในการตั้งอย่างไร

ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ โดยตัวอักษร และตัวเลขรวมกันอย่างน้อย 6 ตัวแต่ไม่เกิน 20 ตัว

หากต้องการเปลี่ยนบัญชีการใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สามารถทำได้หรือไม่

สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะรหัสผ่าน (Password) เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนได้ที่หน้า Profile หลังจากทำการเข้าสู่ระบบแล้ว

หมายเลขจากบัตรสมาชิกอีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ และ อีซูซุมิว-เซเว่น วี.ไอ.พี. คลับ คืออะไร

หมายเลขจากบัตรสมาชิกอีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ และ อีซูซุมิว-เซเว่น วี.ไอ.พี. คลับจะปรากฏอยู่บนบัตรสมาชิกที่ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกหลังจากการออกรถ
โดยหมายเลขบัตรสมาชิกของท่านสมาชิกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงกรณีที่เป็นบัตรสมาชิกของลูกค้าอีซูซุมิว-เซเว่น

หมายเลข VIN จากสมุดรับประกันรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ และ อีซูซุมิว-เซเว่น คืออะไร

หมายเลข VIN หรือเลขตัวรถ 17 หลัก จะปรากฎในเล่มจดทะเบียนรถหรือใต้บาร์โค้ดในสมุดรับประกัน
ตัวอย่าง MP1xxxxxxxxxxxxxx

กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้รับรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ในการยืนยันตัวตน

 • ระบบจะส่งรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านภายใน 5 นาที การกดเพื่อขอรหัสผ่าน ซ้ำ ๆ หลายๆ ครั้งอาจทำให้ระบบล้มเหลว
  และไม่สามารถรับเอกสิทธิ์พิเศษได้
 • ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) หลังจากทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ 0-2118-0777 ในช่วงเวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.
  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะทำการยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อทำการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการส่ง
  รหัสผ่านครั้งเดียว (OTP)
 • ในกรณีที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือถูกต้อง แต่ไม่ได้รับรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) อาจเกิดจากการปิดรับ ข้อความ SMS โฆษณา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณได้แก่ AIS, DTAC, True และ อื่นๆ เพื่อทำการเปิดรับข้อความ

หากต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ในระบบฐานข้อมูล ควรจะทำอย่างไร?

กรุณาติดต่อ ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2118-0777 ในช่วงเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
โดยเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะทำการยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อทำการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการส่ง รหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
 • หมายเลขรถอ้างอิงVIN No.(Internal Vehicle No.)
 • ชื่อ-นามสกุลเจ้าของรถ / หรือชื่อบริษัท / หรือชื่อองค์กร
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณต้องการเปลี่ยน

ไม่สามารถสมัครเพื่อเปิดบัญชีได้ ระบบแจ้งว่า “ขออภัย ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง”

กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2118-0777  ในช่วงเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

กรณีที่ลืม username หรือ password

 • คลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือ หมายเลขทะเบียนการค้า และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ ระบบจะทำการจัดส่งข้อความไปยัง
  เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานควรลบข้อความในโทรศัพท์มือถือหลังจากทำการเข้าสู่ระบบ

ยังไม่ได้บัตรสมาชิกอีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ จะทำอย่างไร?

 • ลูกค้าที่ซื้อ และรับรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ จะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอีซูซุมิว-เอ็กซ์ วี.ไอ.พี. คลับ โดยอัตโนมัติ บริษัทฯ จะใช้เวลาประมาณ 30-45 วันหลังจากที่ส่งมอบรถในการ
  เตรียมชุดของขวัญพิเศษ พร้อมบัตรสมาชิกส่งตรงถึงบ้าน ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
 • หากเลยจากระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกและกล่องของขวัญ กรุณาติดต่อ 0-2118-0777  ในช่วงเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.
  เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่ง และตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ในการจัดส่ง
 

ขั้นตอนในการใช้สิทธิ์เพื่อรับเอกสิทธิ์พิเศษ

 1. สมาชิกจะต้องทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีการใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่กำหนดไว้
 2. เลือกรายการเอกสิทธิ์พิเศษ โดยใน 1 เดือน สมาชิกมีสิทธิ์เลือกรับสิทธิ์รายการใดรายการหนึ่ง
 3. กด Get Privilege ที่ปรากฏอยู่ในหน้ารายละเอียดของแต่ละเอกสิทธิ์พิเศษ
 4. ในกรณีที่เอกสิทธิ์พิเศษนั้นยังมีผู้ใช้สิทธิ์ไม่ครบจำนวน จะปรากฏกล่องข้อความแจ้งว่า “คุณมีสิทธิ์เลือกรับเอกสิทธิ์พิเศษได้ 1 ครั้ง ต่อเดือน”
  กด OK เพื่อให้ทำการยืนยันรับสิทธิ์
 5. ในกรณีที่เอกสิทธิ์พิเศษนั้นมีผู้ใช้สิทธิ์จนครบจำนวนแล้ว จะปรากฏกล่องข้อความแจ้งว่า มีผู้ใช้จนครบจำนวนแล้ว